Schiphol Vervangt Radio Communicatie Systemen

Gepubliceerd op 30-08-2017

Om haar missie en ambitie te ondersteunen én om de concurrentiepositie te behouden, zal Schiphol Group haar drie radiocommunicatiesystemen voor ondersteuning van veiligheid en primaire bedrijfsprocessen opnieuw aanbesteden.

Schiphol geeft aan dat de reden van de vervanging is dat de drie huidige systemen hun technische en economische levensduur hebben bereikt en dienen te worden vervangen door een nieuw communicatie platform.

Onder de noemer RadioCom is binnen Schiphol Telematics een project gestart inzake een nieuwe overeenkomst voor levering en instandhouding van een nieuw missiekritisch radiocommunicatieplatform. Doelstelling van de aanbesteding is de verwerving door Schiphol Telematics van een Missiekritisch mobiel radiocommunicatiesysteem alsmede bijbehorende diensten. De gevraagde dienstverlening omvat het ontwerp, levering, realisatie, migratie, documentatie, opleiding, service, beheer en onderhoud van het nieuwe netwerk.

De bedoeling is dat de huidige installed base aan randapparatuur zal worden geleidelijk vervangen zodat het nieuwe radiocommunicatiesysteem de huidige (analoge) vloot van communicatie middelen zal ondersteunen.

Partijen die op deze aanbesteding inschrijven dienen een radiocommunicatiesysteem te leveren en diensten uit te voeren met betrekking tot het radiocommunicatiesysteem, waarbij is inbegrepen:

  • 1. Uitvoeren van berekeningen en metingen om aan de vereiste dekkingsgraad en beschikbaarheid te kunnen voldoen. Aanpak en onderbouwing dienen in de gunningsfase aan ST te worden overlegd;
  • 2. Ontwerp, levering, installatie, integratie, testen, migratie en programmering van het centrale radiocommunicatiesysteem. Deze infrastructuur bestaat onder meer uit centrale apparatuur, base stations (zendontvangers inclusief antenne, mast en bekabeling), bedienposten, koppelingen en redundantievoorzieningen. 
  • 3. Service, beheer- en onderhoudsdiensten op centrale infrastructuur en bedienposten. Dit behelst ook het oplossen van radiodekkingsincidenten;
  • 4. Optioneel: Randapparatuur, bestaande uit portofoons, mobilofoons, toebehoren en accessoires;
  • 5. Optioneel: Service, beheer en onderhoudsdiensten op randapparatuur. De radiocommunicatiedienstverlening dient alle gangbare PMR-functies te omvatten.

De overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar met een verlenging van twee keer twee jaar.

Bekendmaking van het definitieve selectieresultaat is op  6 november 2017.

Bron: MCCResources